Nettverkssamling i Byregionprogrammet

Neste samling i Byregionprogrammet er 25. og 26. oktober i Haugesund. Tema for samlingen er «Tiltak for regional vekstkraft». Hva skal til for at regionale tiltak blir iverksatt? Hva virker og hvilke tiltak styrker den regionale vekstkraften? Invitasjon til påmelding er sendt ut til prosjektlederne.

Program

10:00Korte foredrag til inspirasjon - Distriktssenteret deler kunnskap før nettverkssamlingen starter
Hidegunn Nordtug og Trude Risnes, Distriktssenteret
  • Effekter av boligsatsinger
  • Verdien av innbyggerinvolvering
  • Attraktive og bærekraftige småbyer
11:30Lunsj
12:30Åpning
Grete Ellingsen, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Velkommen til Haugalandet
Ordførerne i regionen

Velkommen til Byregionsamling
Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret
13:15Den nye regionale fortellingen
Nordisk perspektiv på regionalt samarbeid. Hvilke tiltak styrker den regionale vekstkraften?

Innleder - Per Riisom, Direktør Nordic City Network
Eksempel - Trekantområdet i Danmark, Morten Rettig, direktør
Eksempel - Luleå i Sverige, Matz Engman, Direktør i Luleå næringsliv
15:00Pause
15:10Parallellsesjoner med kunnskapspåfyll, gode eksempler, spørsmål og refleksjon
1. Den digitale revolusjonen - konsekvenser for Byregionene
Roger Schjerva, sjefsøkonom IKT-Norge

Endring som følge av automatisering, digitalisering og robotisering. Dilemmaer og muligheter for byregionene.
2. Avtaler som instrument - avtalekonsept i regional utvikling
Kristin Lind, prosjektleder, KMD og Axel Rød, KMD

Når er forpliktende avtaler hensiktsmessige, og hva kan man oppnå? Erfaringer med blant annet byvekstavtaler og bymiljøavtaler.
3. Tillit som drivkraft for regional utvikling
Solveig Svardal og Knut Vareide, Telemarksforsking og Gunn Mari Rusten, utviklingsleder Gjøvikregionen Utvikling

Kunnskap og erfaringer fra det Skandinaviske tillitsprosjektet hvor 10 regioner har deltatt. Hva har Gjøvikregionen fått ut av prosjektet, og hvordan vil de omsette dette til regional utvikling?
4. Kommuner med befolknings- og sysselsettingsnedgang – særtrekk, utfordringer og muligheter
Per Kristian Alnes, cand. oecon og forsker Østlandsforskning

Hva kjennetegner ulike typer kommuner, og hva er særtrekkene ved en uttynningskommune? Hvordan kan den negative trenden med befolknings- og sysselsettingsnedgang brytes?
5. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA og Forskningsrådet for å fremme omstilling og innovasjon?
Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon, SIVA og Anne Solheim, programkoordinator, Forskningsrådet.

Hvordan kan SIVA bidra til å spille regionene gode? Hvordan kan forskningsprogrammene FORREGION og BYFORSK bidra til å løfte innovasjonskraften i regionene?
16:10Møtetid - nettverksmøter og møter i egen byregion. Kaffi og mat blir tilgjengelig i mingleområdet.

Mulighet for speed dating med foredragsholderne. Mer informasjon følger.
18:00Ulike aktiviteter i Haugesund - deltakerne kan velge blant følgende:
20:30Middag
08:30Oppstart dag 2
09:15Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom byregioner
Deltakerne deler kunnskap og erfaring på tvers av byregioner i 5 ulike temabolker.  Alle temaene har en innledning fra en byregion og et gruppevis arbeidsverksted i etterkant. Du melder deg på ett tema som du ønsker å lære mer om.
1. Beslutningsløype for gjennomføring av strategisk næringsplan - med og uten handlingsdel
Mona Lindal, prosjektleder Salten

Saltenregionen skal vedta tre tematiske næringsplaner – med og uten handlingsdel. Gjennom disse tre eksemplene vil Mona vise hva de har gjort, hvilke utfordringer de har møtt og hvordan beslutningsløypen har blitt til undervegs.
2. Regionalt samarbeid i praksis
Del 1: Sigbjørn Astrup og Elisabeth Storjord, Ofotregionen

Verdens største datasenter til Ballangen. Fortellingen om hvordan Byregionprogrammet skaper nye arbeidsplasser i Ballangen.

Del 2: Sigmund Lier, ordfører Tysvær Kommune

Hvordan kan regionrådet gjennom økt samhandling og tilrettelegging bidra til bærekraftig verdiskaping
3. Fritidsboliger og lokal verdiskaping – tiltak og strategier
Hanne Mari Nyhus, prosjektleder Lillehammerregionen

Erfaringer fra tre steder i Gudbrandsdalen – hentet inn som del av prosjektet “By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping”.
4. Fra kommunikasjonsplattform til tiltak i praksis
Eli Bryhni, prosjektleder Hamarregionen

Hvordan kan Byregionprogrammet bidra til økte muligheter og nye arbeidsplasser? Hvordan Hamarregionen jobber med nyskaping og omstilling i Innlandet, med VR-teknologi, spill og bioteknologi som kjerne.
5. Etter Byregionprogrammet
Anne Mette Liavaag, prosjektleder Ålesundregionen

To Byregionprosjekter presenterer sine planer etter Byregionprogrammets slutt.
10:30Møtetid – nettverksmøter, møter i egen byregion
11:30Den regionale byen – nå og i fremtiden - Avslutningsforedrag
Per Riisom, direktør i Nordic City Network
12:15Oppsummering og avslutning
12:30Lunsj
14:15Felles bussavgang fra hotellet til flyplassen