Nettverkssamling i Byregionprogrammet

Neste samling i Byregionprogrammet er 25. og 26. oktober i Haugesund. Invitasjon til påmelding blir sendt ut til byregionene medio september. Tema for samlingen er «Tiltak for regional vekstkraft». Hva skal til for at regionale tiltak blir iverksatt? Hva virker og hvilke tiltak styrker den regionale vekstkraften?

Foreløpig program

10:00Åpen post med korte foredrag. Distriktssenteret deler kunnskap før nettverkssamlingen starter .
11:30Lunsj
12:30Byregionsamlingen starter
Tiltak for regional vekstkraft - hva virker og hvilke tiltak styrker den regionale vekstkraften?
15:00Parallellsesjoner med kunnskapspåfyll, gode eksempler, spørsmål og refleksjon
1. Nye trender i arbeidsplassutvikling
Endring som følge av automatisering, digitalisering og robotisering. Dilemmaer og muligheter for byregionene
2. Avtaler som instrument - avtalekonsept i regional utvikling
Når er forpliktende avtaler hensiktsmessige, og hva kan man oppnå? Erfaringer med Byvekstavtaler og Bymiljøavtaler
3. Tillit som drivkraft for regional utvikling
Hvordan måle, avdekke og arbeide med tillit for å skape klima for samarbeid om utvikling i en region?
4. Demografiske utfordringer tiltak i kommuner og regioner som ikke vokser
5. Hvordan kan regionene dra nytte av virkemiddelaktørene for å fremme omstilling og innovasjon?
16:00Møtetid - nettverksmøter og møter i egen byregion.
18:00Ulike aktiviteter i Haugesund
20:00Middag
08:30Oppstart dag 2
09:00Erfaringsutveksling mellom byregioner – parallellsesjoner
10:30Møtetid – nettverksmøter, møter i egen byregion
12:00Avslutningsforedrag
13:00Lunsj
14:15Felles bussavgang fra hotellet til flyplassen