Kommune 3.0 – Verdien av innbyggerinvolvering

Vil du at kommunen skal ha best mulig kunnskap og ta treffsikre valg? Ønsker du mer mobilisering av lokale ressurser og frivillighet? Ønsker du sterkere tilhørighet og fellesskap i kommunen? Ønsker du bedre tilrettelegging for politisk rekruttering? I så fall er dette arrangementet for deg.

Kommuner som samskaper med sine innbyggere blir bedre rustet til å håndtere komplekse samfunnsutfordringer.  Nå ligger mye til rette for god innbyggerinvolvering. Å hoppe bukk over innbyggerinvolveringen gjør mye større skade enn å ikke få det skikkelig til hver gang man prøver.

Under Forskningsdagane på Steinkjer inviterer Distriktssenteret, Trondheim Forskning og Utviklikng, Steinkjer kommune innbyggere, politikere og representanter for trønderske kommuner til en økt med samskaping og kunnskapspåfyll. Økten består av små foredrag, diskusjoner i gruppe og plenum, mat og kulturelle innslag.

Innspillene og ideene som kommer fram vil bli brukt i Distriktssenteret sitt arbeid om innbyggerinvolvering, og Steinkjer kommune sitt arbeid med lokaldemokrati i bygging av ny kommune.

Påmelding og detaljert program vil bli lagt ut.