Kommune 3.0 – Verdien av innbyggerinvolvering

Vil du at kommunen skal ha best mulig kunnskap og ta treffsikre valg? Ønsker du å mobilisere flere lokale ressurser og flere frivillige? Ønsker du sterkere tilhørighet og fellesskap i kommunen? Vil du legge bedre til rette for politisk rekruttering? I så fall er dette seminaret for deg.

Meld deg på arrangementet »

Kommuner som samskaper med sine innbyggere blir bedre rustet til å håndtere komplekse samfunnsutfordringer. Nå ligger mye til rette for god innbyggerinvolvering. Å hoppe bukk over innbyggerinvolveringen gjør mye større skade enn å ikke få det skikkelig til hver gang man prøver.

Under Forskningsdagene på Steinkjer inviterer Distriktssenteret, Trøndelag Forskning og Utvikling og Steinkjer kommune innbyggere, politikere og ansatte i nordtrønderske kommuner til en økt med samskaping og kunnskapspåfyll.

Gjennom små foredrag, og diskusjoner i gruppe og plenum skal vi utforske:

  • Hvorfor skal kommuner drive med innbyggerinvolvering?
  • Hva fremmer og hva hemmer god innbyggerinvolvering?
  • Hvordan kan dette omformes til tiltak for mer og bedre innbyggerinvolvering?

Innspillene og ideene som kommer fram vil bli brukt i Distriktssenteret sitt arbeid om innbyggerinvolvering, Steinkjer kommune sitt arbeid med lokaldemokrati i bygging av ny kommune – og formidlet til andre kommuner som vil benytte seg av kunnskapen.

Det blir også mat og kulturelt innslag.

Seminaret er gratis, men har kun 50 plasser. Førstemann til mølla!

 

Program 

Kl. 16.00  Velkommen, mat og mingling
kl. 16.30 Åpning v/ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram.

Møteleder Astrid Skogseth presenterer dagens program og vi tar en hilserunde. Oppgave ved bordene: Medvirkningstrappa

kl. 17.00 «Sjækk kor d bryr mæ!» Hva er effekter av god innbyggerinvolvering?

Innledning ved Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret, etterfulgt av samtaler mellomdeltagerne og en runde i plenum om gode grunner til å involvere innbyggerne.

kl. 17.30 Kulturelt innslag fra Henningrevyen og kort pause for å fylle opp kaffekoppen
kl. 17.50 «Det herre må kommunen bættere årn opp i!»

Hva får innbyggere til å involvere seg i samfunnsutvikling? Innledning ved Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og utvikling.

Samtale med innbygger og ildsjel i Ogndal, Marit Eriksen, om hvordan involvering i praksis kan foregå

 kl. 18.20 Dialog rundt bordene: Hva fremmer og hemmer? Hvem er det som involverer seg – og hvem involverer seg ikke? Tiltak? Oppsummering i plenum – noen highlights fra dialogen.
 kl. 18.50 Styreleder i KS Nord-Trøndelag, Marit Voll, oppsummerer ettermiddagen og reflekterer rundt viktigheten av det som har skjedd i dag
 kl. 19.00 Takk for i dag