Nyanlända i jobb – en tillväxtfaktor för kommuner

Nordisk seminar om hvordan distriktskommuner i Norden arbeider for å få innvandrere til å velge å bli boende. Det presenteres gode eksempel på hvordan innvandrere raskt kommer i arbeid og blir en del av lokalsamfunn.

Innhold

  • Vise hvordan innvandrere sin kompetanse og erfaring kan bidra til samfunnsutvikling
  • Løfte fram gode eksempel på hvordan nyankomne flyktninger kan komme inn på arbeidsmarkedet
  • Dele erfaringer og diskutere hvordan man får til godt samarbeid mellom kommuner, næringsliv og lokalsamfunn
  • Presentere forskning om integrering/inkludering i områder med negativ befolkningsutvikling

På seminaret vil blant annet Marianne Solbakken fra Distriktssenteret presentere rapporten Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering og gi eksempler på hvordan norske distriktskommuner har tatt gode grep for at innvandrere skal bli en ressurs i samfunns- og næringsliv. Se også Distriktssenterets nye temahefte Innvandring, sysselsetting og lokal utvikling.

Leder for innvandringstjenesten i Nærøy, Lars Fredrik Mørch vil også fortelle om kommunens samarbeid med næringslivet og hvordan de har lyktes med å få flyktninger raskt i arbeid og utdanning. Du får ellers mulighet til å utveksle erfaringer og lære av det kommuner og regioner i andre nordiske land har gjort.

Bakgrunn

Mange kommuner i Norden har utfordringer med negativ befolkningsutvikling og aldrende befolkning. I disse kommunene reduseres skatteinntekter og mange har problemer med å skaffe arbeidskraft innen for eksempel helse og omsorg.

Målgruppe

Kommunale og regionale ledere og fagfolk som jobber med integrering av flyktninger og andre innvandrere i nordiske kommuner og regioner.

Seminaret arrangeres av Nordens Velferdssenter i samarbeid med Nordregio. Distriktssenteret i Norge er faglig bidragsyter. Kontaktinformasjon:

Helena Lagercrantz
Project Manager, Nordregio
helena.lagercrantz@nordregio.se
+46 70 254 80 02

Marianne Solbakken
Seniorrådgiver, Distriktssenteret
marianne.solbakken@kdu.no
+47 48168247