Frivillighetskonferansen 2017

Slik kan du jobbe for å styrke det kommunale frivillighetsarbeidet.

Til Frivillighetskonferansen 2017 kommer blant andre Trine Skei Grande, som skal snakke om muligheter og utfordringer innenfor samarbeidet mellom det offentlige og frivilligheten. Fra Distriktssenteret kommer Marianne Solbakken for å snakke om hvordan kan kommunene samarbeide med frivilligheten for få med innvandrere som ressurs.

Målgruppe for konferasen er kommunens ledelse og ansatte, frivillighetssentraler, frivillighet Norge og alle som ønsker å starte eller styrke arbeidet med frivillige i kommunen. Konferansen er i regi av Jobbaktiv.

Her melder du deg på konferansen

Her finner du fullt program og oversikt over alle foredragsholdere.

Innlegg kan lastes ned fra Jobb Aktiv sin deltakerside.